Projekt ustawy został przyjęty przez rząd pod koniec lipca, w sierpniu trafił do Sejmu, gdzie został skierowany do dalszych prac w komisji rolnictwa oraz komisji gospodarki. Na posiedzeniu 12 września odbyło się pierwsze czytanie, na którym posłanka Dorota Niedziela (PO) zgłosiła wniosek o przekazaniu projektu do prac w podkomisji.

W poniedziałek 1 października sejmowe komisje odrzuciły wniosek i skierowały projekt do drugiego czytania w Sejmie. Legislator zgłosił jedną uwagę, chodzi o zmianę w art. 1 ustawy; zamiast "w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi" powinno być "w obrocie produktami rolnymi lub spożywczymi".

Proponowana zmiana przepisów znosi progi dotyczące obrotów, co oznacza, że stosowanie nieuczciwych praktyk może zgłosić każdy, a nie jak dotychczas tylko zainteresowany przedsiębiorca. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej. Znosi się obowiązek zgłaszania o przewadze kontraktowej na piśmie.

Takie zgłoszenia przyjmuje UOKiK. Jednocześnie na podstawie nowych przepisów UOKiK będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu.

Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję rolnika w relacjach z handlem, przetwórcami znosząc te ograniczenia.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Anna Wysoczańska