W czwartek w Sejmie odbywa się XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej". Podczas posiedzenia w Sali Plenarnej młodzież dyskutuje nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przypominała na konferencji prasowej, że Sejmu Dzieci i Młodzieży - zgodnie z tradycją - powinien odbywać się 1 czerwca. "Z przyczyn politycznych, w tym roku pan marszałek Kuchciński uniemożliwił to" - dodała.

"Sejmy Dzieci i Młodzieży są po to, żeby uspołeczniać młodzież, żeby wpływać na to, żeby angażowała się w sprawy społeczno-obywatelskie. Dlatego ta tradycja jest taka ważna i dlatego źle się dzieje, jeżeli ktoś próbuje w gry polityczne włączać młodzież" - oceniła Lubnauer.

XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży (SDiM) miał się odbyć - jak poprzednie sesje - 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale został przeniesiony na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wówczas w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji na tę decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 1 czerwca zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży - w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Sekretarz Nowoczesnej w województwie zachodniopomorskim, b. marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży Błażej Papiernik mówił w czwartek w Sejmie o tym, jak włączać dzieci i młodzież w decydowanie o sprawach lokalnych ojczyzn. Oświadczył, że Nowoczesna chce wspierać młodzież w jej działaniach obywatelskich. Zapowiedział wsparcie dla młodzieżowych rad miast, gmin, powiatów i województw. "Będziemy przeznaczać dodatkowe środki na to, aby młodzież mogła rozwijać swoje inicjatywy w taki sposób, by czuli, że są współodpowiedzialni za przyszłość naszego kraju" - mówił. Zgodnie z art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy może utworzyć młodzieżową radę gminy mającą charakter konsultacyjny.

Ponadto, jak zapowiedział Papiernik, Nowoczesna będzie dążyć do utworzenia w miastach Centrów Inicjatyw Młodzieżowych – nowoczesnych, otwartych i bezpłatnych miejsc dla młodzieży przeznaczonych do pracy twórczej.

Celem SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Pierwsza jego sesja odbyła się w 1994 r. SDiM jest projektem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. Jest on skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat.