27 września w gmachu Sejmu odbędzie się XXIV posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat przewodni tegorocznej sesji brzmi: "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej".

Według informacji na stronie internetowej Sejmu temat sesji związany jest z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

"Celem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma ona też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP" - podkreślono.

Jak podkreślono, "uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego posła Sejmu Ustawodawczego oraz przeprowadzić działania, które przybliżą środowisku lokalnemu jego sylwetkę oraz działalność poselską na regionalnym i krajowym szczeblu". "Działania polegały na przeprowadzeniu w swoim otoczeniu kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z użyciem środków i materiałów z epoki" - czytamy na stronie Sejmu.

Do konkursu zgłosiły się 453 dwuosobowe zespoły. "Te które przeprowadziły najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostały zaproszone do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży" - poinformowano.

Według komunikatu posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. "Złożona z 38 uczestników i uczestniczek komisja, która obradowała w dniu 13 maja 2018 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także dwa pytania do ministra edukacji narodowej" - czytamy.

Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży poprzedzi zwiedzanie śladami parlamentaryzmu w Warszawie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek, które odbędzie się 26 września.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, którego głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Do grona współorganizatorów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należą Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży - wzorowane na procedurach obowiązujących w prawdziwym parlamencie - są organizowane w budynku Sejmu od 1994 r.

W połowie maja br. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że tegoroczny XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży - który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca - odbędzie się we wrześniu m.in. z uwagi na - jak wówczas informowano - trwającą w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

W związku z przesunięciem daty SDiM, zawiązała się nieformalna grupa organizująca alternatywne posiedzenie młodzieżowego Sejmu pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży. Na wniosek koordynatora grupy - jednego z byłych marszałków SDiM, a obecnie sekretarza Nowoczesnej w woj. zachodniopomorskim - Błażeja Papiernika, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys wydał zgodę na zorganizowanie alternatywnego posiedzenia 1 czerwca na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.