Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow przekazał, że wobec polityka sporządzany jest protokół o wykroczeniu administracyjnym przewidującym karę w wymiarze do 20 dni aresztu.

Nawalny został skazany na 30 dni aresztu administracyjnego pod koniec sierpnia. Zarzucono mu powtórne naruszenie zasad organizacji zgromadzeń publicznych.