W poniedziałek komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajmie się sprawami reprywatyzacjami nieruchomości położonych przy ul. Smolnej 32, ul. Skolimowskiej 3 i ul. Odolańskiej 7. Po posiedzeniu możliwe jest wydanie przez komisję decyzji ws. tych nieruchomości.

Ws. Smolnej 32 w piątek odbyła się konferencja prasowa części członków komisji. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta podkreślił, że właścicielami nieruchomości byli po połowie Czesław Jerzy Słubicki oraz Stanisław i Maria Surzyccy, a w czasie działań wojennych nieruchomość została zniszczona. Kaleta dodał, że w 1955 r. odmówiono reprywatyzacji tej nieruchomości m.in. z powodu tego, że państwo Surzyccy nie żyli, co wskazano w dokumentach.

Już w latach urzędowania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, zaznaczył Kaleta, ratusz zdecydował o wyznaczeniu kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu Stanisława i Marii Surzyckich, aby dokonać reprywatyzacji budynku przy ul. Smolnej 32. Prezydent m.st. Warszawy decyzją z 3 października 2008 r. ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na 99 lat. Stanisław Surzycki miałby wówczas 134 lata, a Maria Surzycka miałaby 124 lata.

Według komisji ws. Skolimowskiej 3, dawni właściciele dekretowi złożyli w 1946 r. wnioski o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy do tej nieruchomości, a następnie sprzedali prawa i roszczenia do niej. Jednak orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej z 1952 r. odmówiono ustanowienia prawa własności czasowej do gruntu wnioskodawcom dekretowym. W roku 1955 r. dokonano kolejnej sprzedaży całego udziału na kolejnych nabywców praw i roszczeń.

W 1975 r. naczelnik dzielnicy Warszawa - Wola odmówił nabywcom praw i roszczeń przyznania prawa wieczystego użytkowania. Sąd administracyjny w 2007 r. oddalił skargę zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Skolimowskiej 3 ws. stwierdzenia przez SKO nieważności decyzji naczelnika dzielnicy Wola.

Decyzjami reprywatyzacyjnymi z 2008 r. i 2010 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego dla Skolimowskiej 3 na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli. Czterech beneficjentów spośród dziewięciu dokonało sprzedaży swoich udziałów, a troje beneficjentów dokonało darowizny swoich udziałów. Pozostali beneficjenci decyzji zachowali swoje udziały w przedmiotowej nieruchomości.

W sprawie Odolańskiej 7 pojawia się b. urzędniczka resortu sprawiedliwości Marzena K., która jest siostrą specjalizującego się w zwrotach nieruchomości mec. Roberta N.

Decyzjami prezydent m.st. Warszawy z 2012 i 2013 r. nieruchomości zostały przekazane prawowitym spadkobiercom. "Beneficjenci decyzji sprzedali przedmiotową nieruchomość w 2015 r. na rzecz Tonestone spółki z o.o. za cenę 2, 3 mln zł. Następnie spółka Tonestone w 2015 r. wyodrębniła w budynku 4 lokale mieszkalne i sprzedała je za łączną kwotę 889.016 zł, a pozostałą część udziałów w nieruchomości zabudowanej zbyła za cenę 1.790.000 zł na rzecz Marzeny K. Prawa do nieruchomości podlegały następnie kolejnym zbyciom" - poinformowała komisja weryfikacyjna w komunikacie.

W czwartek o godz. 10 zaplanowano rozprawę na zasadach ogólnych, na którą została wezwana b. naczelnik w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Gertruda J.-F. Jak powiedział PAP członek komisji weryfikacyjnej Adam Zieliński (Kukiz'15), "Gertruda J.-F. pojawia się w prawie wszystkich sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości w Warszawie".

Są to sprawy m.in. gimnazjum przy Twardej, działki przy dawnej Chmielnej 70 w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki, przy Nabielaka 9, przy której mieszkała działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, czy kamienicy przy Noakowskiego 16, która należała do rodziny b. prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Gertruda J.-F. została w ubiegłym roku zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i usłyszała już zarzuty w sprawach reprywatyzacyjnych. Również w ubiegłym roku była wezwana na rozprawę ws. gimnazjum przy Twardej, ale wówczas odmówiła składania zeznań przed komisją weryfikacyjną.

Ponadto na rozprawę zostały wezwane osoby związane z reprywatyzacją nieruchomości położonej przy ul. Marymonckiej 49. Są to spadkobierczynie: Ewa Morzycka-Szajer i Maria Szajer oraz stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości Edmund Świderski, który w 2004 r., kiedy nastąpił zwrot nieruchomości, był szefem Zarządu Budynków Komunalnych, a o którego wezwanie apelował w lipcu na konferencji prasowej kandydat komitetu Wygra Warszawa na prezydenta stolicy Jan Śpiewak.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.