Biorąc pod uwagę ogrom spraw, problem reprywatyzacji nie zostanie rozwiązany bez uchwalenia ustawy - wskazywali eksperci, uczestnicy piątkowej debaty. Podano, że stołeczna prokuratura prowadzi ok. 1 tys. postępowań cywilnych i administracyjnych ws. reprywatyzacji.

Kwestie reprywatyzacji warszawskiej były przedmiotem jednego z paneli odbywającej się w Krakowie konferencji - Forum Prawo dla Rozwoju. W półtoragodzinnej dyskusji udział wzięli prawnicy - przedstawiciele komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji, prokuratury, adwokatury i środowiska naukowego, a także dziennikarze i osoby zainteresowane tematem.

"Ani działalność komisji weryfikacyjnej, ani działania prokuratury, ani działania innych organów - władz miasta, wojewody, SKO - w sposób kategoryczny nie zamkną tematu reprywatyzacji. Gasimy pożar i tam, gdzie to możliwe podejmujemy działania, ale bez tej dużej ustawy reprywatyzacyjnej jesteśmy skazani na ciągłą walkę" - powiedział zajmujący się sprawami reprywatyzacji warszawski prokurator Krzysztof Kosieradzki.

W ocenie prof. Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Bąkowskiego "ten czas jest dobry na to, żeby wreszcie przejść do realizacji i podjęcia prac nad uchwaleniem ustawy o reprywatyzacji restytucyjnej". "Prawo jest środkiem, a nie celem samym w sobie, ten środek pełni rolę służebną wobec społeczeństwa. Prawo musi być więc dobre, sprawiedliwe, ale też wykonalne" - mówił.

We wrześniu 2016 r. powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji: w prokuraturach regionalnych - wrocławskiej i warszawskiej - oraz w Prokuraturze Krajowej. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie powołano specjalny zespół prokuratorów specjalizujących się w prawie cywilnym i administracyjnym, mających duże doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Podawano wtedy, że do zadań prokuratorów będzie należało prowadzenie postępowań związanych z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

"Komisja weryfikacyjna wydała około 50 decyzji, my prowadzimy około tysiąca takich postępowań" - zaznaczył prok. Kosieradzki, który wchodzi w skład liczącego dziewięciu prokuratorów zespołu warszawskiego. Dodał, że prokuratorzy m.in. "zgłaszają swój udział w takich sprawach, żądają wszczęcia postępowań, wnoszą sprzeciwy".

Jak wynika z danych prokuratury, obok postępowań cywilnych i administracyjnych, stołeczne prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych prowadzą ponad 120 śledztw - 74 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i 48 w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga.

"Trzeba oddać prokuraturze tę zasługę, że od niedawna tymi problemami reprywatyzacyjnymi prokuratura zajmuje się w sposób systemowy i kompleksowy. (...) Wcześniej często nie było odzewu albo umorzenia postępowań, a teraz postępowania są prowadzone i to z bardzo niekiedy dobrym skutkiem" - ocenił natomiast członek komisji weryfikacyjnej Łukasz Kondratko.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej w październiku ub.r. Jak wówczas informowano, przewiduje on m.in. takie rozwiązania jak rekompensatę w wysokości do 20 proc. wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r. czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.

Przed miesiącem wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki mówił, że ustawa ta "jest przygotowywana, jest w procesie legislacyjnym, idzie wolniej niż myślałem". "Ustawa ma bardzo wysokie recenzje, pozytywną opinię Rady Legislacyjnej, nawet Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie przecież nie mamy wielu życzliwych ludzi, dlatego jakościowo jest oceniana bardzo wysoko" - zaznaczał.

Forum Prawo dla Rozwoju jest międzynarodowym kongresem prawno-ekonomiczno-społecznym, który rozpoczął się w piątek w Krakowie. Obrady - podzielone na trzy bloki tematyczne: sprawiedliwość i bezpieczeństwo, prawo i gospodarka oraz cywilizacja i wartości - potrwają do soboty.