"Mam w ręku projekt ustawy, który tworzy nową 19. dzielnicę Warszawy, dzielnicę przyszłości" - powiedział Jaki na niedzielnej konwencji prezentując projekt zmian w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Jak mówił, nowa dzielnica ma to być "wyjątkowy obszar w Warszawie". "To będzie największy obszar smart city w Europie, największy obszar innowacji w Europie, obszar najniższych podatków, taka specjalna strefa, gdzie będą najniższe podatki dla innowacji w tej części Europy" - powiedział.

"19. dzielnica Warszawy to jest dzielnica od granicy północnej do granicy południowej wzdłuż Wisły. Tak jak rozwijają się wielkie miasta na świecie - zazwyczaj od rzeki w jedną i drugą stronę" - mówił Jaki. "W Warszawie do tej pory było na odwrót. To jest wielki niewykorzystany potencjał naszego miasta" - dodał.

Nowa dzielnica miałaby objąć teren prawie 800 ha. "Nigdzie na świecie nie ma takiej przestrzeni dla nowoczesnych technologii" - podkreślił Jaki. "To jest obszar pod inwestycje, ale także obszar Natura2000, obszar, który chcemy lepiej chronić" - wskazał. "W tej dzielnicy będziemy chcieli stworzyć (...) jedną instytucję, która będzie odpowiedzialna za (...) rezerwaty przyrody, by je chronić" - zapowiedział Jaki wymieniając, że wśród chronionych obszarów miałyby być m.in. Wyspy Zawadowskie czy Ławice Kiełpińskie.

"Niedaleko tych rezerwatów zamiast postpeerelowskich, postprzemysłowych, zdegradowanych budynków będą nowoczesne, w pełni ekologiczne, autonomiczne budynki komponujące się z tą zielenią" - powiedział Jaki, przekonując, że należy skoczyć z "paradygmatem szklanej pustyni". W nowej dzielnicy miałyby znaleźć się również obok m.in. budynków mieszkaniowych, także obiekty sportowe i nowoczesna marina.

Cechami charakterystycznymi nowej dzielnicy mają być - wymieniał Jaki - m.in. całkowite elektroniczne sterowanie ruchem, uruchomienie transportu wodnego, niskoemisyjność i zeroemisyjność komunikacji publicznej, nowoczesny urząd.

Jaki podkreślił, że przedstawiony w niedzielę projekt to jest wizja, którą chciałby zacząć realizować po wygranych wyborach, we współpracy m.in. z najlepszymi architektami.