Dombrovskis poruszył w swoim wystąpieniu w środę w Strasburgu kwestię praworządności w Polsce.

"Dialog pokazał, że można osiągnąć postęp. Premier (Morawiecki) i jego rząd pokazali wolę do zmian w sprawie wielu ustaw, np. tych, które mówią o wieku emerytalnym sędziów. Dziękujemy rządowi polskiemu za współpracę. Jednak w tym przypadku dialog nie wystarczy. Mam nadzieję, że ubiegłotygodniowe wysłuchanie w Radzie UE doprowadzi do kolejnych zmian w polskim ustawodawstwie i nie będzie tak, że 40 proc. polskich sędziów zostanie zastąpionych" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczył, UE jest w swej istocie "unią prawa". "Dlatego jeśli występuje systemowe zagrożenie dla rządów prawa, nie możemy po prostu odwrócić wzroku i mówić, że to jest sprawa czysto krajowa. Jeżeli osłabia się podział władzy w jednym kraju czy podważa system wymiaru sprawiedliwości w innym, to ma to wpływ na całą Wspólnotę" - powiedział.

Dlatego - jak mówił Dombrovskis - KE pracuje z polskim rządem, by "rozwiązać problemy wokół wielu ustaw, które stanowią systemowe zagrożenie dla rządów prawa".