- Wszystkie strony konfliktu, ale zacząłbym od polskiego rządu, powinny zastanowić się w jaki sposób przywrócić poczucie ładu i praworządności w odniesieniu do Polski – dodał Tusk.

Wcześniej szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że na razie nie została podjęta żadna formalna decyzja ws. uruchomienia procedury naruszenia prawa unijnego wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym.