Projekt jest współfinansowany przez Polskę.

"Prace będą realizowane przez międzynarodowe konsorcjum, którego jesteśmy częścią. Finansowanie natomiast zapewnione jest z funduszu MADAD" - wyjaśnił Podleśny. Poza PAH w skład konsorcjum wchodzi czeska organizacja People in Need, francuska Acted i niemiecka Welt Hunger Hilfe. Polska organizacja wykona 12 projektów spośród ogólnej liczby 67 realizowanych przez całe konsorcjum.

Projekt finansowany jest z funduszu powierniczego Unii Europejskiej MADAD, na który Polska w celu wsparcia projektów w Iraku wpłaciła w 2017 roku dobrowolną składkę w wysokości 5 mln złotych; w 2016 roku Polska zasiliła ten fundusz kwotą prawie 15 mln zł.

PAH w realizacji projektu będzie współpracowała z wydziałami ds. wody działającymi przy urzędach gubernatorów prowincji. "We współpracy z nimi wybierzemy lokalizacje i sporządzimy dokumentacje dla konkretnych prac w terenie" - poinformował Podleśny, mówiąc o pierwszej fazie działań PAH.

Wartość poszczególnych projektów składowych wahać się będzie od 2,5 tys. do 15 tys. euro. "To będą różne działania, np. budowa pompy w wiosce, przeprowadzenie wodociągu do punktu poboru, czy sieci rozprowadzającej wodę w wiosce. Wszystko zależeć będzie od potrzeb" - podkreślił rozmówca PAP.

W trakcie realizacji projektu Polska Akcja Humanitarna będzie współpracowała z lokalną społecznością. "To ludzie biedni, często stracili wszystko, a na zniszczonych terenach ciężko jest z pracą, dlatego, zatrudniając ich, również im pomagamy" - wskazał koordynator projektów. Taka forma angażowania lokalnej społeczności do pracy określana jest mianem Pieniądze za Pracę.

PAH chce również w ten sposób przekazać niezbędną wiedzę, dzięki której lokalna społeczność będzie mogła nadzorować zbudowaną infrastrukturą i nie dopuścić do jej degradacji. Projekt będzie realizowany przez 20 miesięcy.