Jak podano w komunikacie, spadek wskaźnika TNS Consumer Index spowodowany jest pogorszeniem się wskaźnika sytuacji ekonomicznej kraju, który był niższy o 2 pkt. i wyniósł 3,4 pkt., czyli osiągnął najniższy poziom od badania z lipca 2017 roku.

Drugi podwskaźnik, mierzący optymizm gospodarstw domowych, poprawił się o 1,1 pkt. do 4,9 pkt.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 1-6 grudnia 2017 r. na próbie 1.059 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat poprzez wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI). (PAP Biznes)