Zgodnie ze wstępną wersją harmonogramu obrad Sejmu, posłowie mieli rozpatrzyć sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych dotyczącej obu tych projektów. Punkt ten był oznaczony w harmonogramie jako sporny.

Zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany dotyczą obniżenia uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety w związku naruszeniem poprzez swoje zachowanie na sali posiedzeń "powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego". Zgodnie z projektem zmian w Regulaminie Sejmu marszałek będzie miał uprawnienie do żądania składania wniosków formalnych na piśmie; wprowadzono też mechanizm pozwalający na nierozpatrywanie zdublowanych (tożsamych) wniosków formalnych oraz ograniczenie czasu sprostowania do jednej minuty. Nowele ustawy przygotowanej przez PiS podpisał pod koniec ub.r. prezydent Andrzej Duda.

Z kolei projekt Prezydium Sejmu zakłada by posłowie pracowali w cyklu trzytygodniowym. Jeden tydzień poświęcony byłby obradom plenarnym, drugi - pracy w komisjach a trzeci - pracy posłów w terenie. Obecnie posiedzenia Sejmu są najczęściej dwu lub trzydniowe co ok. dwa tygodnie i częściowo nakładają się z posiedzeniami komisji.

Propozycja uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt została poddana pod głosowanie. Za głosowało 8 posłów, przeciw 412, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu wzięło udział 420 posłów.

"Sejm propozycji nie przyjął" - powiedział po głosowaniu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Skomentował to słowami "wszyscy głosowali przeciw, a to ciekawe". (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski