Podatnik naruszający przepisy podatkowe musi się liczyć z niemiłymi konsekwencjami. Szczegółowe regulacje dotyczące kar i środków karnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe zawiera kodeks karny skarbowy.