"Celem zmian jest włączeniu dróg gminnych, dróg powiatowych do systemu dróg obronnych. Celem proponowanych zmian w statusie dróg o znaczeniu obronnym jest usprawnienie procesu również inwestycji na tych drogach, które to zadania wykonywane są w ramach przygotowań obronnych państwa" - mówił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, uzasadniając projekt zmian.

Wiceminister dodał, że resort szacuje, iż rocznie dzięki nowelizacji przebudowywanych będzie około 5 km dróg, a koszt tej przebudowy wyniesie około 17,5 mln zł.

Wcześniej resort infrastruktury informował, że zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym pozwoli na odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa i zabezpieczy potrzeby transportowe wojska polskiego i wojsk sojuszniczych, w tym szpicy NATO.

Pozwoli też finansować z budżetu MON drogi niezbędne do zapewnienia dojazdów do portów lotniczych, portów morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Dorota Kazimierczak