"W listopadzie o 5 punktów procentowych ubyło dobrych ogólnych ocen sytuacji w kraju (obecnie 44 proc.), a jednocześnie o 4 punkty wzrósł odsetek ocen złych (40 proc.). Oznacza to załamanie obserwowanego od lipca tego roku trendu wzrostowego, a zarazem powrót do wartości notowanych w sierpniu" - napisano w komentarzu.

W listopadzie w porównaniu do październikowego pomiaru obserwowano także dalszy spadek ocen sytuacji gospodarczej, chociaż, jak podają autorzy badania, pozostają one bardzo dobre.

"W porównaniu do października o 6 punktów procentowych (do 47 proc.) spadł odsetek respondentów dobrze oceniających stan gospodarki, o 7 punktów wzrósł odsetek twierdzących, że jest ona przeciętna (do 35 proc.). Odsetek badanych oceniających sytuację gospodarczą jako złą pozostaje na podobnym poziomie jak w październiku (13 proc.)" - napisano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 2-12 listopada roku na próbie 1016 osób.