Według raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców "pomimo nieznacznego postępu w stosunku do ubiegłego roku stan przestrzegania praw przedsiębiorców w Polsce oceniono na 30 punktów - co oznacza, że są umiarkowanie przestrzegane". "Zdaniem ekspertów ZPP, nie jesteśmy krajem perfekcyjnie szanującym prawa przedsiębiorców (wartość wskaźnika w takim przypadku wynosi 56+ pkt.), ale również nie jesteśmy krajem, który je masowo łamie (według skali 0-11 pkt.)" - podano w informacji prasowej ZPP.

Eksperci ZPP przeanalizowali "między innymi: pewność prawa, prawo do domniemania uczciwości, prawo do szybkiego i transparentnego procesu, prawo do egzekucji wierzytelności, prawo do swobodnego zawierania umów oraz inne obszary".

Zdaniem eksperta ZPP Kamila Rybikowskiego, w dziedzinie prawa gospodarczego na przestrzeni lat 2014-2016 można "zaobserwować nieznaczną poprawę sytuacji osób prowadzących własny biznes". Według niego "w porównaniu do roku 2015 współczynnik „przestrzegania praw polskich przedsiębiorców” wzrósł bowiem z 26 do 30 punktów".

"Fundamentalny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce mają koszt i skomplikowanie podatków. Zdaniem analityków ZPP, zbyt wysokie obciążenia podatkowe, jak również ich skomplikowanie i czasochłonność, mogą stać się elementem blokującym powstawanie nowych przedsiębiorstw w Polsce, jak również ucieczkę istniejących do szarej strefy. W ramach tego elementu wskaźnika wzięto pod uwagę jedynie podatki dotykające większości spółek z.o.o, tj. podatek CIT, VAT oraz obciążenia podatkowe związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę" - poinformowano w informacji prasowej ZPP.

"Za inne mankamenty uznaje się niską skuteczność egzekucji wierzytelności, niewydolność działania systemu rejestracji firm przez internet, przewlekłość postępowań sądowych" - podkreślają eksperci ZPP.

Według nich "wpływ na zmianę sytuacji przedsiębiorców mogą mieć przede wszystkim reformy w wymiarze sprawiedliwości, zarówno na płaszczyźnie sądownictwa, jak i egzekucji". "Wspomnieć należy również o przeprowadzanych, jak i planowanych w przyszłości zmianach w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, które zdecydowanie przełożą się na sytuację rodzimych przedsiębiorstw" - podkreślono w informacji prasowej.

autor: Paweł Tunia

edytor: Marek Michałowski