Artykuły na temat: "wierzytelności"

3 listopada 2018 r.

Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności własnej to przychód finansowy

18 września 2018 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji