Artykuły na temat: "wierzytelności"

13 stycznia 2019 r.

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów

15 grudnia 2018 r.

Potrącenie z tytułu kary nie wymaga wezwania do zapłaty