Artykuły na temat: "wierzytelności"

15 grudnia 2018 r.

Potrącenie z tytułu kary nie wymaga wezwania do zapłaty

3 listopada 2018 r.

Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności własnej to przychód finansowy