"U źródeł niepodległości Polski stał czyn zbrojnym, bez czynu zbrojnego może by i powstało państwo buforowe, być może jakiś kształt autonomii czy niezależności naród polski by posiadał, być może byliby nawet jacyś sojusznicy, ale niepodległej Polski by nie było" – powiedział w środę minister obrony podczas uroczystego apelu.

Macierewicz wyraził nadzieję, że wkrótce zakończy się "proces kształtowania nowego systemu dowodzenia, bo on jest niezbędny, jeżeli armia ma być skutecznie dowodzona". "Nasza troska o jakość i skuteczność Wojska Polskiego potrzebuje wsparcia w postaci stabilnego systemu kierowania i dowodzenia" – powiedział szef SGWP gen. broni Leszek Surawski.

Podkreślił, że niezależnie od zmian granic i ustrojów państwa oraz struktury i nazwy Sztabu Generalnego był on zawsze instytucją o dużym znaczeniu dla państwa.