Obok prezydenta Dudy w szczycie uczestniczyć będą prezydenci: Węgier Janos Ader, Czech Milosz Zeman oraz Słowacji Andrej Kiska. Spotkanie organizowane jest w ramach węgierskiej prezydencji w V4.

"Szczyt będzie także okazją do wielu kuluarowych rozmów dwustronnych, mniej lub bardziej związanych z tematyką poszczególnych sesji. Prezydenci w ten sposób będą mieć możliwość dyskusji m.in. o najpilniejszych wyzwaniach w polityce europejskiej, bezpieczeństwa i transatlantyckiej" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak podkreślił, Grupa Wyszehradzka jest już dziś uznaną marką, także w polityce europejskiej. "Jej dotychczasowa skuteczność i efektywność, a także wzajemne zaufanie krajów V4 zbudowane przez lata bliskiej współpracy, pozytywnie wpłynęło na powstanie także szerszych formuł kooperacji w regionie m.in. inicjatywy Trójmorza czy tzw. Dziewiątki Bukaresztańskiej" - zaznaczył minister.

Według niego podczas sesji prezydenci rozmawiać będą o sytuacji na Bałkanach Zachodnich - omówią sytuację bezpieczeństwa w tym regionie oraz aktualne perspektywy integracji euroatlantyckiej krajów bałkańskich. "Wspólnie zastanowią się także nad skutecznym wykorzystaniem instrumentów będących w posiadaniu państw V4, które mogłyby pomóc we wzroście efektywności i przyśpieszeniu tego procesu" - podkreślił szef gabinetu prezydenta.

Odrębna sesja zostanie poświęcona dyskusji na temat innowacji technologicznych. Według Szczerskiego w czasie tej debaty prezydenci omówią proces budowy jednolitego rynku cyfrowego UE, zalety związane z funkcjonowaniem gospodarki opartej o dane oraz społeczne konsekwencje cyfryzacji.

"Przywódcy V4 rozmawiać także będą o sposobach prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, podczas której omówione zostanę kwestie ochrony środowiska i ekologicznego zagospodarowywania odpadów, a także możliwych działaniach państwa w celu zachęcania przedsiębiorstw do bardziej ekologicznej produkcji przy zachowaniu ich konkurencyjności" - dodał szef gabinetu prezydenta. (PAP)

Autor: Magdalena Cedro