Design z finansowym wsparciem

PORADNIK

W czasach, gdy coraz więcej osób kupuje oczami, wzornictwo staje się istotnym źródłem przewagi nad konkurencją. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą zdobyć dofinansowanie na doradztwo i inwestycje, które pozwolą im wprowadzić nową jakość w tej dziedzinie

Dobra jakość czy niska cena często nie starczają już, by liczyć się na rynku. Niezbędny staje się również wyjątkowo atrakcyjny wygląd. Jeszcze kilkanaście lat temu kojarzył się on głównie z rynkiem towarów luksusowych. Dziś szturmem wkracza do coraz bardziej wymagającego świata konsumpcji masowej, a wzornictwo przemysłowe jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Trend ten zauważalny jest na całym świecie. Również w Polsce – jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ponad połowa przedsiębiorców dostrzega wzrost konkurencyjności produktów na rynku dzięki zastosowaniu atrakcyjnego wzornictwa. Dla 76 proc. badanych jest ono kluczowe dla rozwoju firmy.

Dzięki Funduszom Europejskim design może być wykorzystywany jeszcze szerzej – również przez firmy, które dotąd nie mogły sobie pozwolić na profesjonalne usługi w tym zakresie.

Dwa kroki

Audyt, strategia, wdrożenie. Tak w trzech słowach można opisać przeznaczenie dotacji Wzór na konkurencję z programu Polska Wschodnia. Wsparcie przyznawane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dwóch etapach. Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej. Później można ubiegać się o pokrycie części kosztów inwestycji związanych z realizacją przyjętych założeń.

Dotacja na przeprowadzenie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 85 proc. kosztów. Firmę, która świadczy taką usługę, trzeba wybrać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinasowanie. Bardzo ważne jest tu zachowanie zasad konkurencyjności – zapytanie ofertowe oraz jego wynik muszą zostać upublicznione w specjalnym serwisie noszącym nazwę Baza Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Muszą w nim zostać określone warunki udziału w postępowaniu, sposób opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert i termin ich składania.

Aby uniknąć błędów, warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wybór odpowiedniego wykonawcy audytu i strategii ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dotacji. Jego kompetencje i doświadczenie są jednym z aspektów oceny wniosku.

Firmy, które z sukcesem zrealizowały projekty w pierwszym etapie dofinansowania, tj. przygotowały strategię wzorniczą, mogą ubiegać się o kolejną pulę wsparcia – na jej wdrożenie. Tutaj maksymalna wartość dotacji sięga nawet 3 mln zł i może stanowić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego oraz zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Kompetencje i doświadczenie

Aby zapewnić jak najlepsze efekty projektów, w działaniu Wzór na konkurencję bardzo dużą wagę przywiązuje się do oceny zaangażowanych osób. Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów powinna mieć przede wszystkim wybrana firma doradcza. Warunek ten jest spełniony, jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła co najmniej trzy projekty w tym zakresie z wdrożeniem na rynek. Wskazane jest, aby miała doświadczenie w trzech różnych branżach gospodarki. Jeżeli współpracowała dotąd z tylko jedną branżą, może być wykonawcą tylko w projektach dotyczących tej właśnie dziedziny gospodarki.

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być referencje odbiorców usług, które przedstawiają zakres zrealizowanych prac z osiągniętymi efektami.

Dodatkowo do realizacji audytu firma doradcza musi zapewnić co najmniej dwóch ekspertów. Każdy z nich powinien mieć na swoim koncie co najmniej trzy projekty strategii rozwoju produktów, a co najmniej jeden – doświadczenie w zakresie wzornictwa. Nie ma natomiast ograniczeń co do tego, z jakiego regionu Polski, a nawet świata, wywodzi się firma doradcza. Również eksperci powinni mieć doświadczenie w różnych branżach, a jeżeli dotąd pracowali tylko w jednej – ich usługi nie mogą dotyczyć innej dziedziny.

Trzeba się postarać

Kolejny oceniany czynnik to wiedza i nastawienie firmy składającej wniosek. Do udziału w projekcie powinni być wskazani jej przedstawiciele, wśród których musi się znaleźć właściciel bądź członek organu zarządzającego lub wspólnik. Kadra zarządzająca powinna znać projekt oraz jego cele w takim stopniu, aby wyjaśnić jego znaczenie dla dalszego rozwoju firmy oraz określić oczekiwane efekty. Uznaje się bowiem, że audyt wzorniczy może przynieść korzyści jedynie w przypadku, gdy zarząd wnioskodawcy będzie aktywnie w nim uczestniczył i będzie zdeterminowany do stosowania działań z niego wynikających.

Strategia wzornicza powinna bazować na dotychczasowej działalności firmy – służąc uatrakcyjnieniu oferty i wizerunku. O dotacje z działania Wzór na konkurencję mogą się bowiem starać tylko firmy, które mają już doświadczenie i ustabilizowaną pozycję na rynku. Przed dniem złożenia wniosku muszą mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy/podatkowy (minimum 12 miesięcy). Przychody – przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat – powinny być nie mniejsze niż 600 tys. zł. Do tego dochodzi wielkość zatrudnienia – w roku poprzedzającym złożenie wniosku musi wynosić nie mniej niż pięć pełnych etatów.

@RY1@i02/2017/176/i02.2017.176.13000080l.801.jpg@RY2@

Audyt wzorniczy to m.in.:

● analiza wzornicza firmy oraz jej otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych;

● analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem;

● analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Ważne informacje

● PROGRAM: Polska Wschodnia

● DZIAŁANIE: 1.4 Wzór na konkurencję

● INSTYTUCJA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

● DOFINANSOWANIE

● I etap do 100 tys. zł, do 85 proc. kosztów kwalifikowanych

● II etap do 3 mln zł, do 70 proc. kosztów kwalifikowanych

● TERMINY NABORU WNIOSKÓW

● I etap od 13 września do 15 listopada 2017 r.

● II etap od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 r.

● DLA KOGO

● Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Monika Niewinowska

monika.niewinowska@infor.pl

@RY1@i02/2017/176/i02.2017.176.13000080l.802.jpg@RY2@

Więcej informacji o unijnym wsparciu dla firm znajdziesz na www.FunduszeEuropejskie.gov.ploraz w bezpłatnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

INTERESUJE CIĘ TEN TEMAT? WEJDŹ NA www.serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne

ZNAJDZIESZ TAM:

nagranie webinarium z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

WEŹ UDZIAŁ

start 12 września o 9.30 , logowanie na www.gazetaprawna.pl/webinar

rozmowy z firmami, którym przyznano unijne dofinansowanie

wideografiki z praktycznymi wskazówkami, jak złożyć wniosek o dotację