Bochenek odniósł się do słów wiceministra obrony narodowej Michała Dworczyka, który stwierdził, że "albo Europa się zmieni, albo jej przyszłość w obecnym kształcie staje pod wielkim znakiem zapytania".

"Pan minister Dworczyk jeżeli mówił o zmianie Europy to na pewno mówił o zmianie podejścia w kwestii bezpieczeństwa, która jest kluczowa. Europa dzisiaj powinna wypracować odpowiednie mechanizmy, aby państwa i ich służby współpracowały, w taki sposób, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i aby do takich zdarzeń dochodziło jak najrzadziej. Wręcz doprowadzić do tego, aby je całkowicie wyeliminować" - podkreślił.

Rzecznik rządu został zapytany o konkretne działania prewencyjne, które proponuje rząd. "Polski rząd od wielu miesięcy zwraca uwagę na pewne kluczowe aspekty bezpieczeństwa Europejczyków, które należy wziąć pod uwagę wypracowując ogólnoeuropejskie rozwiązania. Mówimy m.in. o tym, aby zabezpieczyć w odpowiedni sposób granice oraz kontrolować i weryfikować osoby, które do nas napływają. Mówimy też o tym, że należy wypracować odpowiednie systemy współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami państw członkowskich UE" - wymienił Bochenek.

Dodał, że chodzi tu o bezpieczeństwo wszystkich Europejczyków. "Być może po części wchodzą tu w grę także kwestie uchodźcze. Jak państwo wiecie z oficjalnych danych statystycznych z agencji tj. Frontex znaczna część osób, które napływa dzisiaj do Europy nie ma statusu uchodźcy - są po prostu migrantami ekonomicznymi. Bardzo często te osoby są również - ale nie zawsze - powiązane z organizacjami terrorystycznymi" - zaznaczył Bochenek.

"Nie godzimy się z polityką relokacyjną i uchodźczą, ponieważ nie rozwiązuje ona absolutnie kryzysu migracyjnego, a wręcz dalej go napędza" - podkreślił rzecznik rządu. (PAP)