"Te przepisy zmierzają m.in. do ograniczenia liczby dokumentów, które będą składane w ramach postępowań aplikacyjnych w ramach różnego rodzaju funduszy. Również przyspieszone są procedury, chociażby odwoławcze czy weryfikacji pewnych wniosków, wprowadzone są dodatkowe przepisy, które umożliwiają poprawę wniosku, zamiast jego natychmiastowego odrzucania" - wskazał rzecznik rządu Rafał Bochenek na briefingu po posiedzeniu rządu.

Bochenek ocenił, że nowe rozwiązania ucieszą przedsiębiorców. "Na pewno to ucieszy wielu przedsiębiorców i wiele podmiotów, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą w Polsce, w oparciu o środki unijne i z ich wykorzystaniem" - powiedział.

Jak podkreślił Bochenek, projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (czyli tzw. ustawy wdrożeniowej) wpisuje się "w szerszą koncepcję rozwijania" przez rząd "polskiej gospodarki". (PAP)