Polityk Nowoczesnej podkreślił, że Najwyższa Izba Kontroli powinna przyjrzeć się w PKP m.in. polityce kadrowej i procedurze zatrudniania, czy są one prowadzone pod kątem wiedzy i kompetencji pracowników. "Docierają do nas informacje, że są zatrudniani ludzie, którzy umożliwiają swoim znajomym, rodzinom, kolegom, zawieranie korzystnych umów" - mówił.

Jak zapowiedziano na konferencji, Nowoczesna stworzy specjalny adres mailowy, na który będzie można zgłaszać nadużycia w spółkach PKP. "Zachęcamy wszystkich obywateli, aby zgłaszać nadużycia, które w PKP i innych spółkach PKP mają miejsce" - oświadczył Suchoń.

"Nowoczesna zwróci się do NIK o sprawdzenia działalności PKP pod względem rzetelności, gospodarności, zasadności wydatków uczynionych przez tą grupę" - powiedział poseł.

3 lutego zdymisjonowany został cały zarząd PKP SA. Miało to związek z tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła prezesowi i członkom zarządu PKP SA zarzuty karalnej niegospodarności i nieumyślnego wyrządzenia szkody wielkiej wartości w wysokości 1,9 mln zł w mieniu spółki. Zarzuty postawiono w śledztwie dotyczącym umowy na zabezpieczenie dworców podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP podjęło decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Krzysztofa Mamińskiego. (PAP)