Przed dwoma tygodniami RMN zdecydowała, że Barbara Stanisławczyk-Żyła ma dalej być prezesem Polskiego Radia; funkcję tę pełni od ponad roku - 8 stycznia 2016 r. powołał ją ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz. Dzień po wyborze, 17 lutego wieczorem, Stanisławczyk-Żyła złożyła rezygnację z tej funkcji. Czabański mówił wówczas PAP, że było to dla niego niemiłe zaskoczenie. Dodał, że szefowa PR złożyła rezygnację odłożoną w czasie, tj. z dniem 31 marca dlatego do tego czasu musi zostać powołany nowy szef radia publicznego.

Pierwotnie Rada Mediów Narodowych miała zebrać się 2 marca i zdecydować o sposobie wyboru nowego szefa PR. "Stwierdziłem, że lepiej przesunąć posiedzenie o tydzień i dokonać już tego wyboru i taka będzie moja propozycja dla członków Rady" - powiedział Czabański PAP.

Jak tłumaczył wybór nowego szefa PR wiąże się z pewnymi procedurami, dlatego członkowie Rady muszą mieć czas, aby zgłosić swoich kandydatów, a także zapoznać się z kandydaturami zgłoszonymi przez innych członków RMN.

Czabański poinformował, że zgodnie z regulaminem Rady członkowie RMN muszą zgłosić swoich kandydatów przynajmniej na dwa dni przed posiedzeniem Rady, czyli do 7 marca.

Na mocy decyzji RMN sprzed dwóch tygodni zarząd radia publicznego jest dwuosobowy - oprócz prezesa zasiada w nim Mariusz Staniszewski. Czabański poinformował, że mimo konieczności wyboru nowego prezesa PR Staniszewski pozostanie w zarządzie.

Na posiedzeniu 9 marca Rada rozpatrzy też wniosek zarządu Telewizji Polskiej w sprawie wyrażenie zgody przez RMN na zatrudnienie dwóch dyrektorów w oddziałach regionalnych TVP: w Opolu oraz w Katowicach. Jak tłumaczył Czabański będzie to zatwierdzanie na stanowisku dyrektora osób, które dotychczas pełniły obowiązki dyrektorów tych oddziałów.

Latem 2016 r. weszły w życie przepisy na mocy, których powołana została Rada Mediów Narodowych. Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia ubiegłego roku pięcioosobowej Rady znalazło się m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

Pod koniec sierpnia ub.r. RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięty został w połowie października - konkurs wygrał Jacek Kurski, piastujący stanowisko szefa TVP od 8 stycznia 2016 r. RMN pod koniec listopada 2016 r. zdecydowała o rozpisaniu konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia. (PAP)