Zwracając się do tysięcy ludzi zebranych w południe na placu Świętego Piotra Franciszek powiedział: „Kto obraża brata, zabija go w sercu”. „Proszę, nie obrażajcie” - mówił.

Wzywał wiernych, by nie byli „fasadowymi chrześcijanami”.

W rozważaniach papież tłumacząc nauczanie Jezusa podkreślał, że zakaz zabijania dotyczy też wszystkich działań obrażających godność człowieka. Mówił o cudzołóstwie i wyjaśnił, że jest nią nie tylko zdrada małżeńska, lecz również pełne pożądania spoglądanie na kobietę. "Nie patrzcie złym wzrokiem pożądania na kobietę innego" - apelował.

Przestrzegał też przed przysięganiem na Boga wyrażając opinię, że jest to "instrumentalne wykorzystywanie" Bożego autorytetu.

Franciszek wskazywał, że należy unikać obłudy w relacjach z innymi i przezwyciężyć klimat nieufności i wzajemnych podejrzeń, gdyż "zagrażają one pokojowi".