Szef MSZ pytany o założenia przygotowywanego przez resort projektu nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej podkreślił, że jest za wcześnie, żeby mówić o jej szczegółach, ponieważ została „dopiero przedstawiona rządowi”. „Ja bym wolał przedstawić państwu szczegóły wtedy, kiedy ona zostanie przyjęta przez rząd, kiedy zostanie przekazana do Sejmu” – powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że pierwszym celem planowanych zmian w ustawie jest „otwarcie służby zagranicznej” oraz ułatwienie rekrutowania do niej specjalistów. „Musimy stworzyć takie warunki, aby mieć możliwość zatrudniać na kilka lat, czy kilkanaście lat specjalistów z pewnych dziedzin wtedy, kiedy ich potrzebujemy” – dodał Waszczykowski.

Po drugie – mówił – „chcielibyśmy stworzyć możliwość odejścia z tego resortu starej kadrze, która jest już naprawdę w minimalnym procencie, ale w sposób cywilizowany”. Zastrzegł, że ostateczny kształt projektu będzie zależny od prac rządu.

O projekcie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej napisała w środę "Gazeta Polska". Według gazety w projekcie znajdują się założenia dotyczące zatrudnienia nowych pracowników, rozszerzenia lustracji (na wszystkich członków służby zagranicznej oraz członków ich rodzin, jeśli ci są zatrudnieni w placówce zagranicznej) oraz "odejścia od postkomunistycznego modelu służby zagranicznej".

Ponadto w projekcie miałyby zostać opisane m.in. sprawy pracownicze, rozszerzenie pakietu socjalnego, nadawanie stopni dyplomatycznych i kwestia roli służby zagranicznej "w interesie suwerennej i niepodległej RP". W projekcie ma również znajdować się zapis dotyczący negatywnych przesłanek zatrudnienia w służbie zagranicznej RP, które będą dotyczyć osób pracujących w MSZ do 31 lipca 1990 r. lub pełniących służbę lub współpracujących z organami bezpieczeństwa państwa do tego okresu.