statystyki

Figura Chrystusa Króla w Świebodzinie poświęcona (ZOBACZ ZDJĘCIA)

21.11.2010, 16:51; Aktualizacja: 21.11.2010, 20:32

Największy na świecie pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata został poświęcony w niedzielę w Świebodzinie (Lubuskie). W uroczystości wzięło udział kilkanaście tysięcy pielgrzymów.

Reklama


ReklamaPoświęcenie świebodzińskiej figury odbyło w dniu, w którym w Kościele obchodzone jest święto Chrystusa Króla Wszechświata.

"To jest dla nas wielka radość, że Chrystus w końcu króluje nad Polską" - powiedział PAP jeden z wiernych, który przyjechał na uroczystość poświęcenia z Kielc.

Wiele osób zgromadzonych na placu przy pomniku przyniosło ze sobą wizerunki Jezusa Chrystusa i transparenty z różnymi prośbami skierowanymi do Niego, np. "Jezu Królu Polski - Przyjdź i Uratuj naszą ojczyznę".

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od koronki do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium pod takim wezwaniem, którą poprowadził ks. prałat Sylwester Zawadzki. Był on pomysłodawcą budowy pomnika.

Z sanktuarium uroczysta procesja przeszła pod pomnik, by uczestniczyć we mszy świętej pod przewodnictwem kardynała Henryka Gulbinowicza. Homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Mówił w niej m.in., że pomnik Chrystusa, to "znak nadziei dla wszystkich, którzy go potrzebują".

Na uroczystości poświęcenia figury pojawiło się wielu przedstawicieli polskich i zagranicznych mediów.

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie liczy 33 m wysokości (33 lata życia Pana Jezusa), kolejne 3 m (lata nauczania Chrystusa) mierzy pozłacana korona. Wysokość kopca, na którym znajduje się postać, to 16,5 m; razem daje to 52,5 m. Rozpiętość ramion figury Chrystusa to 25 m. Ciężar monumentu to ok. 440 ton.

Na świecie istnieją jeszcze dwie ogromne figury przedstawiające Jezusa Chrystusa. Najsłynniejszą z nich jest statua Chrystusa na górze Corcovado w Rio de Janeiro w Brazylii - jej wys. to 30 m, wys. cokołu 7 m, a rozpiętość ramion 23 m. W środkowej Boliwii w mieście Cochabamba także jest pomnik Jezusa. Na 6-metrowym cokole znajduje się statua o wysokości 34,2 m.

Reklama


Źródło:PAP

Reklama

 • przeciw ciemnocie(2010-11-22 08:10) Odpowiedz 00

  Stadiony na euro są jeszcze większe, a dzieci głodują. A obcokrajowcy już ich nam zazdroszczą

 • ak(2010-11-24 20:52) Odpowiedz 00

  jak wam kościół niepotrzebny ; pomnik się niepodoba; to poco jak biiierzecie ślub albo ktoś z rodziny umiera , to idziecie wtedy do księdza. I odstawiacie wtedy folklor w kosciele.

 • Jest napisane 1Kor.10:11.(2012-01-28 13:03) Odpowiedz 00

  ‛Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych’
  Dz.Ap.17:11,24,30-31.

 • Jak.1:22-25 lustro ci prawdę powie Jn.17:17;8:32.(2012-01-28 12:57) Odpowiedz 00

  Jakuba 1:22-25;2:26; 1Jn.5:3.

  --- Gal.1:8,10. Hioba 32:21,22; ---Prz.28:23 pisze ?

 • Rzymian 1:18-32; Mat.15:14;Rz.15:4.(2012-01-28 12:54) Odpowiedz 00

  ‛Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych’
  APOSTOŁ Paweł niewątpliwie znał świątynie bogini Ateny, ponieważ można je było spotkać w wielu miastach, które odwiedzał podczas swych podróży misjonarskich. Według dzieła Britannica — edycja polska Atena była nie tylko boginią wojny i mądrości, ale również patronką „rzemiosła i bez mała wszystkich wymagających biegłości pokojowych zajęć”.
  Najsławniejszą świątynią Ateny był Partenon wzniesiony w mieście nazwanym od jej imienia. W tej jednej z największych świątyń starożytnego świata stał wykonany ze złota i kości słoniowej prawie dwunastometrowy posąg bogini. Gdy Paweł odwiedził Ateny, owa świątynia z białego marmuru górowała nad miastem już od pół tysiąca lat.
  Nieopodal Partenonu Paweł głosił grupie Ateńczyków o Bogu, który „nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dzieje 17:23, 24). Możliwe, że wspaniałe świątynie Ateny oraz jej okazałe posągi wywierały na części słuchaczy Pawła większe wrażenie niż niewidzialny i nieznany im Bóg. Jednakże apostoł ten wyraźnie zaznaczył, że nie powinniśmy mniemać, jakoby Stwórca rodu ludzkiego był podobny „do złota albo srebra, albo kamienia, do czegoś wyrzeźbionego” przez człowieka (Dzieje 17:29).
  Bogowie i boginie tacy jak Atena — których chwała zależała od świątyń i posągów — pojawiali się i przemijali. Posąg Ateny zniknął z Partenonu w V wieku n.e. A jeśli chodzi o jej świątynie, do naszych czasów przetrwały zaledwie ruiny kilku z nich. Któż by dziś zwracał się do Ateny o mądrość i kierownictwo?
  Jakże inaczej jest z „wiekuistym Bogiem”, którego nigdy nie widział żaden człowiek (Rzymian 16:26; 1 Jana 4:12). Synowie Koracha tak napisali o Nim: „Bóg ten jest bowiem naszym Bogiem po czas niezmierzony, na zawsze. On będzie nas prowadził” (Psalm 48:15). Jeden ze sposobów korzystania z kierownictwa Boga polega na studiowaniu Jego Słowa, Biblii, i stosowaniu jej rad w życiu.
  ... Ps.115:4-7,8; Rz.1:22-25... .

 • Jest napisane ( Mat.4:1-11).Jn.3:19-21,36.(2012-01-28 12:43) Odpowiedz 00

  E.Marka 7:7,8-9 . Mat.4:4; Joz.1:7. [ Iz.48:17-18] . Iz.1:18-20.
  ( Jer.25:30-33,34-38;Am.3:7). A Ml.3:18 oraz Mi.3:11.

 • Prz.28:9,23; 30:5-6;3:5-6; Dz.5:29.(2012-01-28 12:36) Odpowiedz 00

  1Sm.15:22,23 ; Łuk.6:46. Mat.7:13-14; 7:21-23.

 • 2Kor.4:3-4BT. i przypis 1Tes.4:8.(2012-01-28 12:33) Odpowiedz 00

  Chrystianizm a sztuka. Paweł widział, jak wysoki poziom sztuki osiągnęły Ateny w związku z kultem greckich bogów i bogiń, ale oznajmił swym słuchaczom, że skoro ludzie zawdzięczają życie prawdziwemu Bogu i Stwórcy, nie powinni mniemać, iż „Istota Boska jest podobna do złota albo srebra, albo kamienia, do czegoś wyrzeźbionego dzięki kunsztowi i pomysłowości człowieka” (Dz 17:29). W ten sposób ponownie wykazał, że twórczość artystyczna, bez względu na to, jak imponująca i piękna, nie dowodzi prawdziwości danej religii (por. Jn 4:23, 24).
  Nie istnieją żadne dzieła sztuki wykonane przez chrześcijan z I w. n.e., nie ma też żadnych wzmianek historycznych na ten temat. Dopiero w II i III w. w katakumbach pojawiają się malowidła i rzeźby przypisywane nominalnym chrześcijanom. Gdy chrześcijaństwo stało się w IV w. religią państwową, twórczość artystyczna zyskała na znaczeniu, a z czasem zaczęła odgrywać równie ważną rolę, jak sztuka w religiach pogańskich, do której zresztą często nawiązywała lub na której bezpośrednio się wzorowała — zarówno jeśli chodzi o symbolikę, jak i o formy. Louis Réau, kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej na Sorbonie, przyznał w swym dziele Iconographie de l’art chrétien (Paryż 1955, t. I, s. 10), że historycy sztuki od dawna rozpoznają takie pogańskie wpływy i że odpowiedzialność za nie ponoszą nie tylko artyści, ale też polityka samego Kościoła. Jak napisał (s. 50), Kościół zamiast nawrócić pogan i skłonić ich do porzucenia starych praktyk i wierzeń, wolał uszanować „zwyczaje przodków i zachować je pod inną nazwą”.
  Dlatego nie dziwi okoliczność, że znaki zodiaku, odgrywające istotną rolę w starożytnym Babilonie, znajdują się także na katedrach, np. na katedrze Notre Dame w Paryżu, gdzie można je zobaczyć na lewym portalu oraz dokoła wizerunku Marii na wielkiej centralnej rozecie okiennej (por. Iz 47:12-15). Podobnie w przewodniku po katedrze we francuskim mieście Auxerre powiedziano, że w środkowym portyku „rzeźbiarz wkomponował niektóre pogańskie postacie: nagiego, śpiącego Erosa [gr. boga miłości] (...) Herkulesa oraz satyra [gr. bożka przedstawianego jako pół człowiek, pół kozioł]! Natomiast płaskorzeźba po prawej stronie na dole przedstawia scenę z przypowieści o synu marnotrawnym”.
  Także w portalu Bazyliki św. Piotra w Rzymie znajdują się posągi nie tylko Chrystusa i Marii Panny, lecz również Ganimedesa, „unoszonego przez orła” i mającego zostać podczaszym Zeusa, władcy bogów, oraz „Ledy [matki Kastora i Polluksa] zapładnianej przez łabędzia”, pod którego postacią krył się Zeus. Komentując te pogańskie wpływy, Louis Réau zapytał: „A co powiedzieć o fresku ‚Sąd Ostateczny’ z Kaplicy Sykstyńskiej, głównej kaplicy Watykanu, na którym Michał Anioł ukazał nagiego Chrystusa ciskającego błyskawicą niczym gromowładny Jupiter [rzymski ojciec bogów], a także potępionych przeprawiających się przez Styks [w wierzeniach Greków rzeka, przez którą przewożono zmarłych] w łodzi Charona?” Następnie oświadczył: „To oczywiste, że przykład z tak wysokiego szczebla [czyli akceptowany przez papieży] miał naśladowców”.
  Jak widać, twórczość artystyczna nie była głównym przedmiotem zainteresowań rodowitych Izraelitów; nie ma też w zasadzie żadnych wzmianek, by odgrywała jakąś rolę w życiu zboru Izraela duchowego z I w. n.e. Natomiast w dziedzinie literatury Izraelici prześcignęli wszystkie inne narody, gdyż Bóg posłużył się nimi do napisania Biblii — dzieła charakteryzującego się wyjątkowym pięknem nie tylko pod względem formy, ale przede wszystkim treści. Te natchnione pisma są „jak złote jabłka w srebrnych ornamentach”; zawarte w nich krystalicznie czyste prawdy lśnią blaskiem niczym najcenniejsze klejnoty, a obrazy słowne przedstawiają tak wspaniałe i cudowne sceny oraz wizje, że ukazanie ich przerasta możliwości ludzkich artystów (Prz 25:11; 3:13-15; 4:7-9; 8:9, 10).

 • Jacha(2012-01-01 00:13) Odpowiedz 00

  A ja się cieszę że jest pomnik CHRYSTUSA KRÓLA .Chciała bym bardzo zobaczyć go z bliska wierzę że mi się spełni.

 • BYŁY KATOLIK(2011-04-01 17:42) Odpowiedz 00

  UCZONO MNIE ,ŻE TO BÓG STWORZYŁ WSZECHŚWIAT.TERAZ NASTĄPIŁA
  ZMIANA, TO CHRYSTUS. KATOLICY OTRZYMALI NOWĄ KUPĘ ŻELASTWA I BETONU DO KRÓREJ BĘ DĄ SIE MODLIĆ. MAJĄ TEŻ DO WYBORU: BOGA OJCA, SYNA BOŻEGO, DUCHA ŚWIETEGO, NO I PARĘ TYSIĘCY SWIĘTYCH- JEST DO KOGO SIE MODLIĆ. CZY TO NIE ZMIERZA DO POGAŃSTWA? KATOLICY CORAZ DALSI SĄ OD BOGA.

 • ADAM GÓRA(2011-02-09 11:19) Odpowiedz 00

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
  Chryste błogosław ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu.

 • (2011-01-08 11:12) Odpowiedz 00

  Przypominam co pisze księga Wyjścia: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

 • ff(2010-11-22 11:01) Odpowiedz 00

  Caritas podlega takiej samej kontroli MSWIA jak inne organizacje, które dokonują zbiórek publicznych, tak samo zatrudnia pracowników jeżeli jacyś muszą być na etacie.

  Proszę wszystkich przedmówców, aby podali ile pieniędzy (proszę o konkretne kwoty) przeznaczyli na biedne dzieci w 2010 r. Każdy jest zatroskany, ale pod warunkiem, że zapłacą inni (bogaci kapitaliści, bo mają za dużo), a nie ja (bo ja nie mam, to mi się należy).

  Sądzę, że ani jednej złotówki.

 • rydzykant(2010-11-21 21:00) Odpowiedz 00

  Wszechobecna gigantomania-a dzieci głodują.

 • ełczanka(2010-11-22 10:55) Odpowiedz 00

  uważam, że góra pomnika powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa w powietrzu, skoro ten pomnik jest aż taki wysoki

 • Kasia(2010-11-22 10:39) Odpowiedz 00

  @ff
  to prawa, tylko, że radio Watykańskie nie podało jeszcze kilku "drobnych" szczegółów. Świeckie organizacje muszą zatrudniać swoich pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy, odprowadzać podatki i płacić ubezpieczenie. Caritas korzysta tymczasem ze wszelkich przywilejów prawnych przewidzianych dla Kościoła. Np. ubezpieczenia kapłanów pokrywa Państwo. Poza tym świeckie organizacje podlegają kontroli sprawowanej przez MSWiA, urzędy skarbowe itp. Czyjej kontroli podlega Caritas ?

 • ALA(2010-11-22 10:30) Odpowiedz 00

  TEN POMNIK TO NAJWIĘKSZA GŁUPOTA POLAKÓW
  BRZYDOTA ALE POLACY CO NIE KTÓRZY LUBIĄ TAKIE IDIOTYCZNE POMNIKI
  A KOŚCIÓŁ POPIERA -ZAMIAST TE PIENIĄDZE PRZEZNACZYĆ NA GŁODUJĄCYCH POLAKÓW TO FUNDUJEMY SOBIE POMNIK NIKOMU NIE POTRZEBNY NO CHYBA MOHEROWYM BERETOM ALBO TO BĘDZIE DRUGA JASNA GÓRA-BLIŻEJ NA PIELGRZYMKI TYM Z ZE SZCZECINA.

 • PO = POdwyżka podatków(2010-11-22 09:55) Odpowiedz 00

  Rządzi PO a dzieci głodują?

 • ff(2010-11-22 09:22) Odpowiedz 00

  Podaję informacją usłyszaną w Radio Watykańskim:

  Caritas światowa przeznacza ok 10% przychodów z ofiar na koszty administracyjne. Świeckie organizacje charytatywne mają koszty administracyjne przeciętnie 50%.

  Tak dla informacij dla tych "oświeconych" czytelników, którzy martwią się o głodne dzieci. Figura nie jest z waszych pieniędzy i nic wam do niej.

 • baca(2010-11-22 09:19) Odpowiedz 00

  Widać po wypowiedziach że wyśmiewanie się z budowniczych pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie trwa.

  Nie lękaj się Chrystusa Króla!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama