Artykuły na temat: "faktura"

22 lipca 2018 r.

Wierzytelności: Rekompensata należy się od każdej niezapłaconej faktury

12 maja 2018 r.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania mediów