Większość z odznaczonych w sobotę to członkowie Polskiej Partii Niepodległościowej. To partia prawicowa, która została utworzona w 1985 przez byłych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, a zakończyła swoją działalność w 1993 po połączeniu z Ruchem dla Rzeczypospolitej. Najbardziej znanym działaczem tej partii był Romuald Szeremietiew.

Jan Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wręczał odznaczenia przyznane przez prezydenta, powiedział o członkach Polskiej Partii Niepodległościowej, że byli to ludzie, którzy uważali, że ustroju PRL nie da się reformować - trzeba z nim walczyć. "Wśród dzisiaj odznaczonych są ludzie, którzy zajmowali się prowadzeniem podziemnych wydawnictw, przywracaniem pamięci o historii Polski, m.in. o Józefie Piłsudskim, do którego ta formacja się odwoływała, poprzez różnego rodzaju akcje sabotażowo-dywersyjne, organizację manifestacji, uroczystości rocznicowych. Bardzo ważne było dla nich odwoływanie się do etosu niepodległościowego - członkowie PPN wprost mówili o sobie, że chcą być spadkobiercami pokolenia Piłsudczyków, którzy działali w Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy Legionów. PPN to formacja, która, w moim najgłębszym przekonaniu wymaga przywracania do zbiorowej pamięci" - mówił Kasprzyk.

"Była to bardzo ważna, choć nie masowa grupa opozycyjna, bardzo istotna z punktu widzenia zachowania ciągłości tradycji niepodległościowej w okresie walki o wolność" - dodał.

Wśród odznaczonych znaleźli się też członkowie Unii Demokratów BAZA, której struktury wywodziły się z Klubów Myśli Robotniczej, powstałych pod koniec 1982 r. oraz Solidarności Walczącej, powołanej w czerwcu 1982 roku z inicjatywy Kornela Morawieckiego, organizacji, która, odwołując się do tradycji II RP, stosowała bezkompromisowe środki walki w narzuconą władzą komunistyczną, organizowała masowe manifestacje uliczne i akcje ulotkowe. "Wszystkie te organizacje były niezależne wobec Solidarności i za główny cel stawiały sobie odzyskanie pełnej niepodległości Polski" - przypomniał Kasprzyk.

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności zostali w sobotę: Andrzej Cieplak, Andrzej Cybulski, Jolanta Gorczycka, Waldemar Górski, Andrzej Janczak, ks. Kazimierz Jandziszak, Bożena Jaworowska, Tomasz Karpiński, Grzegorz Klementowski, Iwona Kondratowicz, Władysław Korowajczyk, Leszek Kosakowski, Edward Mizikowski, Krzysztof Mordziński, Wiesław Piątkowski, Jerzy Rot, Stanisław Sakwa, Andrzej Snarski, Jarosław Zdrojkowski i pośmiertnie Andrzej Biliński.

Krzyż Wolności i Solidarności jest od 2010 roku przyznawany przez prezydenta RP zasłużonym opozycjonistom.

W sobotę na Krakowskim Przedmieściu przed Domem Polonii zostanie otwarta wystawa poświęcona historii Polskiej Partii Niepodległościowej. Zaprezentowane zostaną zbiory na temat tej organizacji, które zgromadzono w Archiwum Akt Nowych - fotografie, skany druków ulotnych oraz książek wydawanych przez PPN w tzw. "drugim obiegu". (PAP)