Zdaniem Thorbjorna Jaglanda, najlepszą drogą do rozwiązywania konfliktów jest dialog. Jako przykład wskazał Polskę. Przypomniał, że zwrócił się do polskich władz, by wystąpiły do Komisji Weneckiej o sporządzenie ekspertyz w sprawie, według niego, kontrowersyjnych zmian, ograniczających działanie Trybunału Konstytucyjnego. Prośba ta została wysłuchana. Ponadto dodał, że jego gabinet utrzymuje kontakt z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Sekretarz generalny podkreślił, że Komisja Wenecka to światowy autorytet. Dokonuje analiz prawnych, opierając się na wspólnych standardach, z którymi wszyscy powinni się zgodzić. Jego zdaniem, pełna nazwa komisji wiele tłumaczy. To Europejska Komisja na Rzecz Demokracji poprzez Prawo. Mówiąc o przestrzeganiu prawa, Thorbjorn Jagland wyraził zaniepokojenie, że w wielu państwach, między innymi Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwajcarii i Norwegii, usiłuje się wprowadzać zmiany niezgodne z duchem Europejskiej Konwencji.