Ekspertka podkreśla, że w spółkach prawa handlowego możliwe jest, aby obowiązywały wadliwe uchwały do momentu wypowiedzenia się na ich temat sądu.

Obecność Bartłomieja Misiewicza w Radzie Nadzorczej PGZ stała się możliwa dzięki zmianie w statucie, która nastąpiła 31 sierpnia. Tego dnia zniknął zapis mówiący o tym, że członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Skarbu, czyli mieć wyższe wykształcenie i zdany egzamin na członka Rady. Zaraz po zmianie statutu stanowisko w zarządzie spółki objął rzecznik ministra obrony narodowej, choć nie ma wyższego wykształcenia i ukończonego specjalnego kursu.

Prof. Bilewska o powołaniu Misiewicza: Uchwała obowiązuje, dopóki nie zostanie zaskarżona

Dopóki uchwała walnego zgromadzenia, która mianowała Bartłomieja Misiewicza, nie zostanie zaskarżona, de facto obowiązuje - mówi prof. Katarzyna Bilewska, pytana o wymogi potrzebne, by zostać członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej.