Kancelaria Prezydenta: Andrzej Duda powołał sędziów w interesie społecznym

Prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie w sprawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, tym samym wstrzymując wykonanie decyzji KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej.

- Reforma wymiaru sprawiedliwości jest realizowana w interesie publicznym i prezydent w interesie publicznym dokonał tych powołań. Prezydent był uprawniony do skorzystania z konstytucyjnie przysługującej mu prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów – poinformował Paweł Mucha, szef kancelarii prezydenta, tłumacząc decyzję Andrzeja Dudy.

Jak zaznaczył, prezydent nie jest stroną w postępowaniu przed NSA, więc decyzje tego sądu nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania i uniemożliwiać mu korzystanie z jego prerogatyw.