- Działając przez ponad 20 lat w sferze biznesu nie spotkałem żadnego przedsiębiorcy, który na złość rządowi chciałby mniej zarabiać - powiedział Jarosław Gowin. Wicepremier odniósł się w ten sposób do stwierdzenia Jarosława Kaczyńskiego, jakoby przedsiębiorcy powiązani z poprzednią ekipą rządzącą celowo wstrzymywali się z inwestycjami, by przeczekać rządy PiS, tym samym przyczyniając się do spadku tempa wzrostu gospodarczego. - Taki przedsiębiorca, który chce zarabiać mniej ze względów politycznych, to jest zwierzę, które w faunie nie istnieje - podsumował Jarosław Gowin.

.