- Minister zapowiedziała w lipcu, że podstawy programowe będą 25 sierpnia. Jest 2 listopada, a my nie mamy tej podstawy. Treści programowe są ważniejsze niż konstrukcja ustroju szkolnego - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Według planów MEN reforma edukacji, której jednym z założeń jest zlikwidowanie gimnazjów i powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej, miałaby wejść w życie już we wrześniu. Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na krótki czas, jaki został do wprowadzenia ustawy. Wieczorem sejmowa komisja edukacji zajmie się poselskim wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.