Artykuły na temat: "likwidacja gimnazjów"

9 października 2018 r.

Pełnomocnik Ozdoby: Nie zgadzam się z treścią postanowienia SA, ale orzeczenie wykonamy