.

Mł. insp. Marcin Szyndler, rzecznik KGP o zatrzymaniu Kajetana P.