-Konsumpcja piwa w Polsce od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie - mówi Bartłomiej Morzycki, dyr. generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. - Obserwujemy jednak od 3 lat pewien trend. Coraz częściej nie szukamy w piwie alkoholu.

-Konsumpcja piwa w Polsce od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie - mówi Bartłomiej Morzycki, dyr. generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. - Obserwujemy jednak od 3 lat pewien trend. Coraz częściej nie szukamy w piwie alkoholu,ale smaku. Te ostatnie 3 lata to wzrost zainteresowania takim piwem o 120 proc. Najszybszy w Europie.