- Służba więzienna wykonuje tylko karę, natomiast przeciwdziałanie przyszłym przestępstwom to już nie jest zadanie służby więziennej. Dlatego policja nie miała takiego zadania, żeby nas informować i wiem, że trwa kontrola w policji i będzie informacja dotycząca tego, jaki był stan faktyczny, bo ja go również nie znam. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że służba więzienna może zrobić tylko tyle, ile nakaże sąd. Skończyła się kara i nie mógł być ani minuty dłużej w zakładzie karnym – powiedział Patryk Jaki.