6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Stało się to okazją do podsumowania dotychczasowych działań prezydenta.