Wzrost urodzeń w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce dotyczy przede wszystkim urodzeń drugiego, a także trzeciego dziecka.

Przy czym te urodzenia dalszej kolejności, czyli trzeciej, czwartej (...) stanowią około 17 proc. ogólnej liczby urodzeń – powiedziała PAP demograf prof. Irena E. Kotowska.