- Obywatele ze wszystkich państw Unii Europejskiej mają jednakowe prawo dostępu do produktów oferowanych na wspólnym rynku, a różnicowanie jakości określonych produktów zależnie od kraju ich sprzedaży jest oczywiście niedopuszczalne - powiedziała Beata Szydło na spotkaniu z premierami krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas Szczytu Konsumenckiego w Bratysławie. Politycy zajmowali się tam problemem podwójnych standardów jakości produktów konsumenckich. - Polska popiera działania zmierzające do wyeliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i zapewnienia konsumentom dostępu do dobrych jakościowo produktów - dodała premier.