- Dość istotne, żebyśmy rozumieli, że może nas dotknąć, ale niekoniecznie, żeby ta refleksja zamieniała się w przerażenie, lęk - powiedział o zamachach terrorystycznych Grzegorz Cieślak, ekspert do spraw terroryzmu, z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi. Na czym polega solo terroryzm? Jakie błędy popełniono po zamachu w Berlinie?

.