Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu Unii na 2025 rok w wysokości 199,7 mld euro. Suma ta zostanie uzupełniona o ok. 72 mld z funduszu odbudowy. Najwięcej środków miałoby trafić na rolnictwo, rozwój regionów i zieloną transformację. KE chce, żeby 1,8 mld euro przeznaczone zostało na wsparcie obronności.

KE proponuje, żeby najwięcej, bo 53,8 mld euro przeznaczone zostało na Wspólną Politykę Rolną, a dodatkowe 900 mln na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. Ma to wesprzeć europejskich rolników i rybaków, wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa, w tym w sytuacjach kryzysowych.

Budżet na wsparcie współpracy międzynarodowej

Na politykę spójności miałoby trafić 49,2 mld euro, w tym na wyrównanie szans regionów, wsparcie spójności gospodarczej i zielonej transformacji; 16,3 mld euro – na wsparcie współpracy międzynarodowej UE, w tym ponad 2 mld euro na pomoc krajom kandydatom do UE; kolejne 4,3 mld euro ma być dostępne w formie dotacji dla Ukrainy, a środki te zostaną zwiększone o 10,9 mld euro pożyczek.

Budżet na badania i innowacje

13,5 mld euro trafić ma na badania i innowacje – tu większość, bo 12,7 mld euro przeznaczone zostanie na program Horyzont Europa, czyli sztandarowy program badawczy UE. 11,8 mld euro na odporność, w tym m.in. wsparcie dla programu Erasmus+, umożliwiającego naukę za granicą (4 mld euro).

Priorytety Komisji Europejskiej

Wśród priorytetów KE znalazły się również unijne inwestycje strategiczne (4,6 mld), Europejski Program Kosmiczny (2,1 mld euro), działania na rzecz środowiska i klimatu (2,4 mld euro), w tym działania wspierające łagodzenie skutków zmian klimatycznych i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. 2,7 mld euro przeznaczone miałoby zostać na ochronę unijnych granic, w tym zintegrowane zarządzanie granicami oraz działalność Frontexu, czyli europejskiej straży granicznej. Nieco ponad 2 mld euro przeznaczone mają zostać na wydatki związane z migracją, głównie na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl.

KE chce, żeby 1,8 mld euro przeznaczone zostało na wsparcie obronności, w tym rozwój funduszu zdolności obronnych i wsparcie mobilności wojskowej, prawie 1 mld euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym walkę z nadużyciami finansowymi, 583 mln euro na programy zdrowotne, a dodatkowe 203 mln na ochronę mieszkańców Wspólnoty w przypadku kryzysu. Kolejne 784 mln pomóc mają UE w walce z terroryzmem, ekstremizmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością.

Budżet Unii Europejskiej

Budżet UE nadal zapewnia Europie środki na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom, w szczególności poprzez wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększanie ogólnej odporności Unii” – skomentował propozycję KE jej komisarz ds. budżetu Johannes Hahn. Jak dodał, te środki dadzą Wspólnocie możliwość dalszego stabilnego reagowania na konsekwencje wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz poprawią jej zdolności działania w obliczu klęsk żywiołowych.

Projekt budżetu na 2025 r. jest częścią długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Musi on zostać jeszcze formalnie przyjęty przez Radę i Parlament Europejski.

Autor Jowita Kiwnik-Pargana