Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6 proc. r/r w maju 2024 r. wobec 2,4 proc. r/r miesiąc wcześniej, W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2 proc. Inflacja HICP w Polsce spadła do 2,8 proc. r/r w maju 2024 r. wobec 3 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1 proc.

"W maju największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,83 punktu procentowego), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,51 punktu procentowego), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,18 punktu procentowego) i energia (+0,04 punktu procentowego)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 2,6% r/r.

Najniższa i najwyższa roczna inflacja w strefie euro

"Najniższeroczne wskaźniki odnotowano na Litwie (0%), w Finlandii (0,4%) i we Włoszech (0,8%). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (5,8%), Belgii (4,9%) i Chorwacji (4,3%). W porównaniu z kwietniem, roczna inflacja spadła w jedenastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch, a wzrosła w czternastu" - czytamy w komunikacie.