Na straży praworządności w Polsce powinny stać nie tylko sądy, ale także społeczeństwo obywatelskie i wolne media. To prawdziwe filary liberalnej demokracji - powiedział w poniedziałek w Brukseli minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Znaczenie instytucji i społeczeństwa obywatelskiego w obronie demokracji

Szłapka powiedział w Brukseli, że nie podważa ważności instytucji, które powinny stać na straży polskiego porządku prawnego, jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, ale chce też podkreślić, jak ważna jest rola społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów w obronie demokracji.

"15 października dokonaliśmy cudu. Nie byłoby to możliwe bez silnego społeczeństwa obywatelskiego, bez masowych protestów. Nie wydarzyłoby się to też bez niezależnych mediów, wolnych od jakichkolwiek wpływów politycznych" - powiedział polityk.

Wyzwanie populizmu i pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie

Dodał, że należy wykorzystać te doświadczenia i zastanowić się, jak "pobudzić społeczeństwo obywatelskie w całej Europie i uczynić nasze kraje bardziej odpornymi na populizm, a tym samym bezpieczniejszymi wobec zagrożeń zewnętrznych".

Seminarium na temat praworządności w Brukseli przed kluczowym posiedzeniem UE

Szłapka bierze udział w seminarium na temat przywracania praworządności zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE w Brukseli. Spotkanie odbywa się w przeddzień posiedzenia unijnych ministrów, którzy zajmą się sprawą zakończenia procedury z art. 7 przeciwko Polsce. (PAP)

jowi/ mms/ mow/