Komisja Europejska zarzuciła TikTokowi, że uruchomiony przez niego we Francji i Hiszpanii program lojalnościowy TikTok Lite może być ryzykowny dla użytkowników, w tym grozić uzależnieniem od platformy.

TikTok Lite wprowadza program dla użytkowników 18+ bez odpowiedniej oceny ryzyka

Program TikTok Lite, który w ubiegłym miesiącu uruchomiony został we Francji i Hiszpanii, jest nową aplikacją z funkcją skierowaną do użytkowników w wieku 18+, zwaną „programem zadaniowym i zwrotnym”. Umożliwia ona użytkownikom zarabianie punktów podczas wykonywania pewnych „zadań” na TikToku, takich jak oglądanie filmów wideo, przesyłanie dalej treści, śledzenie twórców czy zapraszanie znajomych do korzystania z serwisu.

Jak poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska, problem w tym, że nowy program został uruchomiony bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, które się z nim wiążą, w szczególności zagrożeń związanych z uzależniającymi skutkami programu, oraz bez przyjęcia odpowiednich środków zapobiegających tym zagrożeniem. Według KE "jest to szczególnie niepokojące w przypadku dzieci, biorąc pod uwagępodejrzewany brak skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku w TikToku". Jak tłumaczą unijni urzędnicy, chodzi o to, że nowe funcje mogą stymulować uzależniające zachowania, bo żeby zdobyć dodatkowe punkty w programie, użytkownik będzie coraz intensywniej korzystał z platformy, co może się odbić negatywnie na jego zdrowiu psychicznym.

Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko TikTokowi

Dlatego też KE postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko TikTokowi. To już druga tego typu sprawa wytoczona platformie przez KE w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nakłada on na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, posiadające w UE więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników, dodatkowe zobowiązania, w tym dotyczące oceny ewentualnego ryzyka związanego z usługami, jakie świadczą, i podjęcia odpowiednich działań w celu eliminacji wszelkich potencjalnych zagrożeń.

Jak podkreśla KE, wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku, ale jeśli uchybienia zostaną udowodnione i okaże się, że TikTok naruszył unijne przepisy cyfrowe, KE może wezwać firmę do zawieszenia programu Tiktok Lite. Jeśli TikTok nie będzie współpracował z Komisją także na etapie postępowania, może ona nałożyć na platformę grzywnę w wysokości nawet do 6 proc. jej całkowitych rocznych obrotów globalnych.

Inne postępowania w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych

W lutym 2024 r. Komisja wszczęła pierwsze formalne postępowanie przeciwko TikTokowi, aby ocenić, czy serwis mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem badaczy do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Dochodzenie jest w toku.

Obecnie na mocy aktu o usługach cyfrowych toczą się także dwa inne formalne postępowania: jedno przeciwko serwisowi X (dawny Twitter) i drugie przeciwko platformie e-handlowej AliExpress. (PAP)

jowi/ mms/