Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczy ok. 3-3,5 mld euro na finansowanie transformacji energetycznej oraz zrównoważonego transportu w Polsce w 2024 roku, porównywalnie do poprzedniego roku, poinformowała ISBnews wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej.

"Biorąc pod uwagę dynamikę popytu w ostatnich latach, a zwłaszcza w 2023 roku, kiedy to EBI wsparł budowę jednej z największych morskich farm wiatrowych na świecie, pierwszą na Bałtyku (Baltic Power) i finansowanie transformacji sektora energetycznego w Polsce wzrosło o 80% w stosunku do 2022 r., możemy założyć, że inwestycje w transformację energetyczną oraz zrównoważony rozwój transportu mogą w 2024 roku wynieść ok. 3-3,5 mld euro. Chciałabym podkreślić, że w EBI nie ma kopert narodowych, więc poziom finansowania dla polskich projektów zależeć będzie wyłącznie od zapotrzebowania na środki EBI ze strony polskich promotorów oraz poziomu przygotowania i dojrzałości zgłoszonych do oceny projektów" - powiedziała Czerwińska

Wsparcie dla transformacji energetycznej

W jej ocenie, będzie to wynik porównywalny do ubiegłorocznego, gdyż wsparcie dla transformacji energetycznej, zarówno produkcji energii z OZE, jak i rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych oraz rozwój transportu niskoemisyjnego, miejskiego i międzyregionalnego, pozostają w obszarze priorytetów dla Polski, a jednocześnie należą do priorytetów Banku.

Finansowanie obronności

Wiceprezes zastrzegła, że jest zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy ewentualne zaangażowanie EBI w finansowanie potrzeb z zakresu obronności mogłoby wpłynąć na obniżenie wielkości dostępnego finansowania na inne projekty, w tym dotyczące transformacji energetycznej.

"Potencjalne rozszerzenie kryteriów finansowania projektów przez EBI o potrzeby z zakresu obronności, jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta, będzie wymagało przeprowadzenia analiz konsekwencji takiej decyzji dla bazy kapitałowej EBI. Jesteśmy instytucją publiczną, własnością 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, gospodarujemy środkami publicznymi, w związku z tym każdy taki krok powinien być bardzo dokładnie przeanalizowany pod kątem ewentualnego wzrostu kosztu finansowania" - dodała wiceprezes.

Na początku marca Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii europejską strategię przemysłu obronnego na szczeblu UE i zaproponowała zestaw nowych działań wspierających konkurencyjność i gotowość przemysłu obronnego. W strategii przemysłu przedstawiono zestaw działań na rzecz m.in. uwzględnienia kultury gotowości obronnej we wszystkich dziedzinach polityki, w szczególności poprzez wezwanie do dokonania w tym roku przeglądu polityki kredytowej EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.