Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 3,2% w IV kwartale 2023 r., podał Departament Handlu, prezentując drugi szacunek danych.

"Realny produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w tempie 3,2% rocznie w czwartym kwartale 2023 r., zgodnie z "drugim" szacunkiem opublikowanym przez Biuro Analiz Ekonomicznych. W trzecim kwartale realny PKB wzrósł o 4,9%" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 3,3% wzrostu.