Unia Europejska dąży do ujednolicenia znaków, które pojawiają się na polskich ulicach. Są jednak wyjątki. Czym jest ten oznaczony numerem P-33?

W 2023 roku na hiszpańskich drogach pojawił się nowy znak drogowy - P-33. Znak ten wzbudził wiele pytań i kontrowersji, ponieważ jego znaczenie nie było od razu jasne. W tym artykule wyjaśnimy, co oznacza znak P-33 i dlaczego został wprowadzony.

Co to jest znak P-33?

Znak P-33 to żółty znak ostrzegawczy z czarnym symbolem mgły. Symbol ten składa się z trzech poziomych linii, z których środkowa jest dłuższa. Znak P-33 jest umieszczony na słupkach przydrożnych, zazwyczaj przed miejscami, w których często występuje mgła.

Co oznacza znak P-33?

Znak P-33 ostrzega kierowców o możliwości wystąpienia mgły. Oznacza to, że na danym odcinku drogi widoczność może być ograniczona, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy, którzy zobaczą znak P-33, powinni:

 • Zmniejszyć prędkość.
 • Włączyć światła mijania. (w Hiszpanii są nieobowiązkowe)
 • Zachować szczególną ostrożność i obserwować drogę.
 • Być przygotowanym na nagłe zatrzymanie się.

Dlaczego wprowadzono znak P-33?

Znak P-33 został wprowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Hiszpanii. Mgła jest jednym z głównych czynników powodujących wypadki drogowe, dlatego ważne jest, aby ostrzegać kierowców o jej potencjalnym wystąpieniu. Znak ostrzegawczy P-33 ma na celu zwiększenie świadomości kierowców o zagrożeniu mgłą i skłonić ich do zachowania ostrożności.

Podsumowanie

Znak P-33 to nowy hiszpański znak drogowy, który ostrzega kierowców o częstej możliwości wystąpienia mgły. Kierowcy, którzy zobaczą ten znak, powinni zmniejszyć prędkość, włączyć światła mijania i zachować szczególną ostrożność. Znak P-33 został wprowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Hiszpanii i na razie nie ma go w innych krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

 • Znak P-33 został wprowadzony w Hiszpanii w 2023 roku.
 • Znak P-33 to żółty znak ostrzegawczy z czarnym symbolem mgły.
 • Znak P-33 jest umieszczony na słupkach przydrożnych, zazwyczaj przed miejscami, w których często występuje mgła.
 • Zmniejszyć prędkość.
 • Włączyć światła mijania.
 • Zachować szczególną ostrożność i obserwować drogę.
 • Być przygotowanym na nagłe zatrzymanie się.
 • Znak P-33 został wprowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Hiszpanii.