Międzynarodowy system finansowy będzie wkrótce musiał liczyć się z poważnymi wstrząsami, częściowo spowodowanymi utrzymującą się inflacją, spowolnieniem wzrostu gospodarczego i „historycznie wysokim” zadłużeniem na świecie, ostrzega przywódców G20 Klaas Knot, szef Holenderskiego Banku Centralnego (DNB).

Holender jest jednocześnie przewodniczącym Rady Stabilności Finansowej (FSB) powołanej z inicjatywy liderów G20. Wysłał on do przywódców G20, którzy spotkają się w sobotę szczycie w New Delhi w Indiach, list, w którym nie tylko ostrzega przed burzą w światowym systemie finansowym, ale także podkreśla konieczność globalnej regulacji rynku cyfrowych walut.

„Dziki świat kryptowalut w coraz większym stopniu splata się z tradycyjnym systemem finansowym” – argumentuje Knot i zauważa, że niestabilność i skandale w tym sektorze mogą zakłócić światową gospodarkę. Jego zdaniem może to mieć wpływ na wartość zwykłych walut, takich jak euro, a także na skuteczność polityki fiskalnej. „Ryzyko związane z kryptowalutami jest szczególnie wysokie w przypadku gospodarek wschodzących” – twierdzi prezes DNB.

W ocenie Holendra organy regulacyjne powinny również zwrócić szczególną uwagę na sektory, które w dużym stopniu opierają się na pożyczkach, np. sektor nieruchomości. Knot wzywa je, aby były „szczególnie wrażliwe” na kondycję finansową pożyczających im pieniądze banków.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ mms/